Server oppen vào hôm nay, hãy kêu gọi thêm bạn vào chơi
+ NẠP THẺ TRỰC TIẾP : FACEBOOK GM
Máy Chủ : Thiên Đế 120

Thời gian Test: 19h 05/06/2022

Thời gian Open: 20h 18/06/2022

IP Server: 14.225.253.116 | Port : 15779

════════════════════════════════
THÔNG TIN MÁY CHỦ:

- Max Cấp: 120.
- Skill: 120.
- Item: D13.
- Class: Only Asia
- Hàng Đặc Biệt Tạm Khóa.
- Job: 3 Thành TA - DH - HD.
- DROP SOM ( SUN D13 UPDATE sau ).
- lever 100 Đăng Kí JOB.
- Lăng Mộ dời ra STT
- Jupiter Map SMK.
- Ghost 0s.
- Ko bug pill , sử dụng máu tím 25%.
- Nasun max + 10(Yêu Cầu Có BMM Cấp 1).
- Rate exp x70, Drop x2.
- Rate alchemy : random ( max 14 đã 2+).
- GKT bột mm bình thường: 1->4 100% |4->5: 70% | 5->6: 35% | 6->7: 20% | 7 trở lên random 1%.
- GKT bột mm ma pháp (VIP): 1->6 100% |6->7: 50% | 7->8: 20% | 9 trở lên random 1%.
THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG ĐUA TỐP
- Tốp 1:300k VND Nasrun +7 ,4.000Silk
- Tốp 2:200K VND Nasrun + 6 ,3.000Silk
- Tốp 3: 100K VND Nasrun + 5 ,2.000Silk
- Tốp 4: Tốp Khuyến Khích: 1.000Silk
- Tốp 5 -> 10: Mỗi Tốp 500 Silk
- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất Được Công Bố IP
════════════════════════════════
THÔNG TIN HỖ TRỢ OPEN:

SET LV NHAN VAT 80
+ 1 SET SUN D10 +10
+ 1 PÉT NHẶT ĐỒ
+ 50 DCN + BÙA TỨC THỜI
+ 20 CUỘN GIẤY NGƯỜI CHƠI MỚI
+ 20M SP
════════════════════════════════
════════════════════════════════